שפלת יהודה - ישראל - Judean Lowlands - Israel - pablo-rudaeff